درباره

رسانه‌ی اینترنتی اوتاکو تیلز، از مهرماه سال 1398 فعالیت خود را در زمینه‌ی بهبود و توسعه‌ی فرهنگ در حال گسترش انیمه آغاز کرد.

هدف سایت، تسهیل دسترسی دوست‌داران انیمه در سرتاسر سرزمین ایران، به انیمه‌های ساخته شده و در عین حال فراهم کردن فضایی گرم و دلنشین برای ارتباط بین طرفداران این سبک و سیاق از هنر پویانمایی است.